Údržba a revize

Provádíme

  • zákonné revize zařízení
  • identifikace úniků chladiva za pomocí detekčních metod 
  • opravy zjištěných úniků 
  • profylaktické servisní prohlídky

Zákonné revize chladicích zařízení a klimatizací


Provozovatelé zařízení, které obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny (chladiva) mají zákonnou povinnost zajistit kontrolu těsnosti - tedy revizi úniku chladiva, vést záznamy a nechat zařízení označit.


Profylaktické servisní prohlídky

Profylaktické prohlídky jsou cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržba zařízení s odzkoušením všech provozních režimů a s cílem je zjistit, zda zařízení pracuje spolehlivě a v souladu s technickými standardy. 


Díky těmto kontrolám lze snížit poruchovost a prodloužit životnost zařízení.


Součástí profylaktické prohlídky u chladících zařízení je i čistění kondenzátoru chladícího agregátu. Správně vyčištěný agregát je základem pro správné fungování zařízení, má vliv na životnost kompresoru, spotřebu elektrické energie a celkový výkon agregátu.

Součástí profylaktické prohlídky u klimatizací, je mimo celkovou kontrolu funkčnosti, také desinfekce výparníku vnitřní jednotky, a čištění kondenzátoru venkovní jednotky.... i takhle může vypadat vaše zařízení, při zanedbání pravidelné údržby ...

Potřebujete provést prohlídku na vašem zařízení?

 Stačí vyplnit kontaktní formulář :